تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

ناسا یکشنبه 1393/08/4
ما را کشتن با این ناساشون
هر روز هم یه گ... میخوره
والا
 یعنی دروغ گو تر از این ندیدیم .
یا هم از زبونش دروغ می بندن
ماهی سه بار شهاب سنگ هفت برابر زمینی رو پیش بینی می کنه که زمینو نابود می کنه
 ماهی 4 بار تاریکی مطلق
ماهی 10 بار افتادن زمین تو چاله های فضایی
غلط نکنم این ناسا هم رفته کنار ماهواره امید داره خاک می خوره اون وقت چرت و پرت تحویل من و شما میدن • ناسا
 • ما را کشتن با این ناساشون
  هر روز هم یه گ... میخوره
  والا
   یعنی دروغ گو تر از این ندیدیم .
  یا هم از زبونش دروغ می بندن
  ماهی سه بار شهاب سنگ هفت برابر زمینی رو پیش بینی می کنه که زمینو نابود می کنه
   ماهی 4 بار تاریکی مطلق
  ماهی 10 بار افتادن زمین تو چاله های فضایی
  غلط نکنم این ناسا هم رفته کنار ماهواره امید داره خاک می خوره اون وقت چرت و پرت تحویل من و شما میدن  خودم نوشتمش   یکشنبه 1393/08/4 | 12:42    [