تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

ان الدین یسر چهارشنبه 1393/09/26
سلام
بعضی ها می گویند خدا آنقدر که می گویید سخت گیر نیست . من واقعا نمی دونم ما چی میگیم مگه؟اتفاقا خدا هیچ وقت سخت گیری نکرده و نخواهد کرد. در قرآن مملو از آسانی است. و همه جا می فرماید : خداوند نمی خواهد بر شما سخت بگیرد.اما این ما هستیم که بر خود سخت می گیریم.
هیچ کسی هم معصوم نیست رسول خدا(ص) می فرمایند : کل بنی آدم خطّاء و خیر الخطائین توابون : همه آدم ها خطا کارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.
گناه و اشتباه از همه سر می زند. خداوند کسی را به خاطر گناهش به جهنم نمی برد و کسی هم به خاطر اعمال نیکش به بهشت نمی برد.رسول الله (ص) فرمودند:به اعمال خود مغرور نشوید که این اعمالتان شما را به بهشت نمی برد. سوال کردند حتی شما را یا رسول الله؟فرمود : حتی من، اگر پروردگارم مرا مورد رحمت و مغفرت خودش قرار ندهد.
گفتیم کسی به خاطر اعمال بدی که انجام داده به جهنم نمی رود. اعمال خوب و بد در کنار هم وزن می شوند.اگر اعمال بدش سنگین تر بود به جهنم می رود و این در حالی است اعمال نیک ضرب در 10 می شود و اعمال بد ضرب در 1.
خداوند تبارک و تعالی می فرماید هیچ کس به جهنم وارد نمی شود مگر بدبخت ترین شما. وقتی اعمال نیک ضریب 10 داشته باشد .یعنی اگر روزی 10 تا کار بد انجام دهیم و یک نیکی آنگاه اعمال خوب و بد مساوی می شود.
دومین راه توبه و برگشت به سوی خداست.انسان با هر نافرمانی از خدا قدمی از او دور می شود . و آنگاه هست که باید عذرخواهی کند و برگردد به سمت خدا.
حال کسی که نه توبه می کنه و نه یک دهم اعمال بدش کار خوب دارد دیگه بدبخت ترین نیست؟
در حالتی که اعمال خوب و بد شخص برابر باشد او را در جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار می دهند و آنها از آنجا هم بهشتیان و هم جهنمیان را می بینند.به آنها اصحاب اعراف می گویند که داستانشان در قرآن به تفصیل آمده.
رسول الله(ص) در مورد دین اینگونه فرمود : ان الدین یسر .... (همانا که دین آسان است .و هر کس که در کار دین سخت بگیرد دین بر او چیره می‌شود پس راه میانه را در پیش گیرید یا دست کم به آن نزدیک شوید از اوقات صبح و شام و پاره ای از شب در انجام کارهای پسندیده یاری جویید)
افراط در دین و دینداری پیامدی به جز این که از دین زده بشویم در پی ندارد و هر سخت گیری در دین حاصلی جز این که دین بر ما غالب شود و ما نتوانیم از پس ادای دین بر بیاییم ندارد.

 • ان الدین یسر
 • سلام
  بعضی ها می گویند خدا آنقدر که می گویید سخت گیر نیست . من واقعا نمی دونم ما چی میگیم مگه؟اتفاقا خدا هیچ وقت سخت گیری نکرده و نخواهد کرد. در قرآن مملو از آسانی است. و همه جا می فرماید : خداوند نمی خواهد بر شما سخت بگیرد.اما این ما هستیم که بر خود سخت می گیریم.
  هیچ کسی هم معصوم نیست رسول خدا(ص) می فرمایند : کل بنی آدم خطّاء و خیر الخطائین توابون : همه آدم ها خطا کارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.
  گناه و اشتباه از همه سر می زند. خداوند کسی را به خاطر گناهش به جهنم نمی برد و کسی هم به خاطر اعمال نیکش به بهشت نمی برد.رسول الله (ص) فرمودند:به اعمال خود مغرور نشوید که این اعمالتان شما را به بهشت نمی برد. سوال کردند حتی شما را یا رسول الله؟فرمود : حتی من، اگر پروردگارم مرا مورد رحمت و مغفرت خودش قرار ندهد.
  گفتیم کسی به خاطر اعمال بدی که انجام داده به جهنم نمی رود. اعمال خوب و بد در کنار هم وزن می شوند.اگر اعمال بدش سنگین تر بود به جهنم می رود و این در حالی است اعمال نیک ضرب در 10 می شود و اعمال بد ضرب در 1.
  خداوند تبارک و تعالی می فرماید هیچ کس به جهنم وارد نمی شود مگر بدبخت ترین شما. وقتی اعمال نیک ضریب 10 داشته باشد .یعنی اگر روزی 10 تا کار بد انجام دهیم و یک نیکی آنگاه اعمال خوب و بد مساوی می شود.
  دومین راه توبه و برگشت به سوی خداست.انسان با هر نافرمانی از خدا قدمی از او دور می شود . و آنگاه هست که باید عذرخواهی کند و برگردد به سمت خدا.
  حال کسی که نه توبه می کنه و نه یک دهم اعمال بدش کار خوب دارد دیگه بدبخت ترین نیست؟
  در حالتی که اعمال خوب و بد شخص برابر باشد او را در جایگاهی بین بهشت و جهنم قرار می دهند و آنها از آنجا هم بهشتیان و هم جهنمیان را می بینند.به آنها اصحاب اعراف می گویند که داستانشان در قرآن به تفصیل آمده.
  رسول الله(ص) در مورد دین اینگونه فرمود : ان الدین یسر .... (همانا که دین آسان است .و هر کس که در کار دین سخت بگیرد دین بر او چیره می‌شود پس راه میانه را در پیش گیرید یا دست کم به آن نزدیک شوید از اوقات صبح و شام و پاره ای از شب در انجام کارهای پسندیده یاری جویید)
  افراط در دین و دینداری پیامدی به جز این که از دین زده بشویم در پی ندارد و هر سخت گیری در دین حاصلی جز این که دین بر ما غالب شود و ما نتوانیم از پس ادای دین بر بیاییم ندارد.

  خودم نوشتمش   چهارشنبه 1393/09/26 | 07:01    [