تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

موا برم تنها بشُم جمعه 1393/10/5

ویدیوی آپارات

موا بِرَم تَهنا بَشُم

تَهنا فقط با سایَه خو

وقت سیاه رفتِنِن

مه خوب اَفَهمُم غایه خو


دو روز ِتلخ زندگی

قصّه ی تلخ مُردِنَه

اُمید یَک رو زندگی

دنبال خو وا گور بُردِنَه

.

ای دل دِگَه گولُم مَزَن

مه بِشتِه گولِت ناخارُم

برگشتِن ای نین ای سفر

دُمبال خو بِی تو نابَرُم

.

آدم پوچی مثل مه

کجا بِریْت که جاش بَشِه

با چه زَبُنی گپ بِزَنت

تا یکی آشناش بَشِه

.

موات از اینجا دور بَشُم

جایی برم که چوک اَرُم

غیر از خیال خوبِ خوم

هیچی نَهَستَه تو سَرُم

.


 • موا برم تنها بشُم
 • ویدیوی آپارات

  موا بِرَم تَهنا بَشُم

  تَهنا فقط با سایَه خو

  وقت سیاه رفتِنِن

  مه خوب اَفَهمُم غایه خو


  دو روز ِتلخ زندگی

  قصّه ی تلخ مُردِنَه

  اُمید یَک رو زندگی

  دنبال خو وا گور بُردِنَه

  .

  ای دل دِگَه گولُم مَزَن

  مه بِشتِه گولِت ناخارُم

  برگشتِن ای نین ای سفر

  دُمبال خو بِی تو نابَرُم

  .

  آدم پوچی مثل مه

  کجا بِریْت که جاش بَشِه

  با چه زَبُنی گپ بِزَنت

  تا یکی آشناش بَشِه

  .

  موات از اینجا دور بَشُم

  جایی برم که چوک اَرُم

  غیر از خیال خوبِ خوم

  هیچی نَهَستَه تو سَرُم

  .


  خودم نوشتمش   جمعه 1393/10/5 | 18:25    [