تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

.... شنبه 1393/10/13
ننگ بر آن پدری که به جای آموختن راه  زندگی درست  :

رفت برای شکم فرزندش کار کرد

 و بردش مدرسه و دانشگاه

 و آزاد گذاشتنش

و حرف دو تا آدم فریبکار را با عنوان های

 روشن فکری

آزادی عقیده

و انتخاب

را کورکورانه پذیرفت.

و خود را فریب داد

انتخاب آن زمانی بود

که تو گفتی لا اله الا الله

 نه الان

" نیست برای مومنین  چه زن و چه مرد

آن هنگامی که خدا یا رسولش امری را فیصله کرد

اختیاری از نزد خودش"

 براش همه چی خرید

بهش مهربونی کرد

رفتار اجمتاعی یاد داد

قاشق رو درست گذاشت دستش

سلام کردن و یادش داد

اما نزد تو گوشش
 
اما نزد

و روز ی دخترش خود را چنان می زنه که می میره

اون روی خودشو می کشه

چون زنده ش از مرده ش بی ارزش تر میشه

ننگ بر اون مادری که شب اول که بچش به دنیا  آورد

تا صبح گریه نکرد

تا صبح دعا و ناله رو زاری نکرد

که من چگونه این دخترم را تربیت کنم

ننگ بر اون مادری که :

به جای آموختن راه درست زندگی

 به بچه ش گفت : بچه س نمی دونه اشکال نداره

یکی نخوابوند زیر گوشش

تا آدم بشه

و روزی دخترش خودشو چنان می زنه که می میره

ننگ بر اون پدر مادری که کارشون

پول دراوردن

خوشگذرانی خودشون

براشون مهم تر از آموزش زندگی سالم به بچه هاشونه

مادر بدبخت

بچه ت که 9 ماه و 9 روز تو شکمت بوده

9 ماه  و 9 روز بشین دعا کن

بشین گریه کن

تو نمی توانی در این جامعه کثیف فرزندتو سالم به بار بیاری

دست از دختر بازیهات بردار

دیگر تو مادر شدی

مردم باید تو را مادر ببیند

نه جنده ی خیابانی

پدر بگذار فرزندت از گرسنگی بمیرد

اما بهتر است که 

داماد ندیده پدربزرگ شوی

بر چینید  بساط فساد و تباهی

گناه یک چیزیست و نشر گناه چیز دیگری

شاید بگن خد اون دنیا مجازات می کنه

اما خدا اینجا هم مجازات می کنه

آگاه باشیم که

خیلی از بچه های ما

در حالی که ما رفتیم سر کار که مثلا  آینده آنها را بسازیم

دارن فحشا رو تبلیغ می کنن

و در همین دنیا در حالی که شما پول هاتو می شماری

به عذاب خدا دچار میشن

"آن کسانی که دوست دارند فاحشه را در میان مومنان شایع بکنند

عذابی درد ناک در دنیا و آخرت برایشان هست "

مهم تر ادامشه

که " خدا می داند که پسر یا دختر تو داره فاحشه رو شایع می کنه و تو نمی دانی"

و هر چه بدیها را می بینیم نسبت می دهیم به آدم هایی که سبب شدند

اما یک بار نمی پرسیم آیا واقعا آنها بی گناه بودند؟ • ....
 • ننگ بر آن پدری که به جای آموختن راه  زندگی درست  :

  رفت برای شکم فرزندش کار کرد

   و بردش مدرسه و دانشگاه

   و آزاد گذاشتنش

  و حرف دو تا آدم فریبکار را با عنوان های

   روشن فکری

  آزادی عقیده

  و انتخاب

  را کورکورانه پذیرفت.

  و خود را فریب داد

  انتخاب آن زمانی بود

  که تو گفتی لا اله الا الله

   نه الان

  " نیست برای مومنین  چه زن و چه مرد

  آن هنگامی که خدا یا رسولش امری را فیصله کرد

  اختیاری از نزد خودش"

   براش همه چی خرید

  بهش مهربونی کرد

  رفتار اجمتاعی یاد داد

  قاشق رو درست گذاشت دستش

  سلام کردن و یادش داد

  اما نزد تو گوشش
   
  اما نزد

  و روز ی دخترش خود را چنان می زنه که می میره

  اون روی خودشو می کشه

  چون زنده ش از مرده ش بی ارزش تر میشه

  ننگ بر اون مادری که شب اول که بچش به دنیا  آورد

  تا صبح گریه نکرد

  تا صبح دعا و ناله رو زاری نکرد

  که من چگونه این دخترم را تربیت کنم

  ننگ بر اون مادری که :

  به جای آموختن راه درست زندگی

   به بچه ش گفت : بچه س نمی دونه اشکال نداره

  یکی نخوابوند زیر گوشش

  تا آدم بشه

  و روزی دخترش خودشو چنان می زنه که می میره

  ننگ بر اون پدر مادری که کارشون

  پول دراوردن

  خوشگذرانی خودشون

  براشون مهم تر از آموزش زندگی سالم به بچه هاشونه

  مادر بدبخت

  بچه ت که 9 ماه و 9 روز تو شکمت بوده

  9 ماه  و 9 روز بشین دعا کن

  بشین گریه کن

  تو نمی توانی در این جامعه کثیف فرزندتو سالم به بار بیاری

  دست از دختر بازیهات بردار

  دیگر تو مادر شدی

  مردم باید تو را مادر ببیند

  نه جنده ی خیابانی

  پدر بگذار فرزندت از گرسنگی بمیرد

  اما بهتر است که 

  داماد ندیده پدربزرگ شوی

  بر چینید  بساط فساد و تباهی

  گناه یک چیزیست و نشر گناه چیز دیگری

  شاید بگن خد اون دنیا مجازات می کنه

  اما خدا اینجا هم مجازات می کنه

  آگاه باشیم که

  خیلی از بچه های ما

  در حالی که ما رفتیم سر کار که مثلا  آینده آنها را بسازیم

  دارن فحشا رو تبلیغ می کنن

  و در همین دنیا در حالی که شما پول هاتو می شماری

  به عذاب خدا دچار میشن

  "آن کسانی که دوست دارند فاحشه را در میان مومنان شایع بکنند

  عذابی درد ناک در دنیا و آخرت برایشان هست "

  مهم تر ادامشه

  که " خدا می داند که پسر یا دختر تو داره فاحشه رو شایع می کنه و تو نمی دانی"

  و هر چه بدیها را می بینیم نسبت می دهیم به آدم هایی که سبب شدند

  اما یک بار نمی پرسیم آیا واقعا آنها بی گناه بودند؟  خودم نوشتمش   شنبه 1393/10/13 | 10:31    [