تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

بعله شنبه 1393/10/13
من موندم تو بشی تموم زندگی اون چی گیر تو میاد  آخه؟

یا بر عکس حتی یکی بشه همه زندگیت چی گیرت میاد جز محدودیت؟

  • بعله
  • من موندم تو بشی تموم زندگی اون چی گیر تو میاد  آخه؟

    یا بر عکس حتی یکی بشه همه زندگیت چی گیرت میاد جز محدودیت؟

    خودم نوشتمش   شنبه 1393/10/13 | 19:14    [