تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

نماز شنبه 1393/10/27
هر اذان یعنی خدایا دیگه نوبت تو شده و من باید گفتگوم با آدما رو بذارم کنار
هر اذان یعنی خدایا الان باید از دنیا خودمو جدا کنم و بیام سوی تو
هر اذان یعنی الان باید مغازمو ببندم  به خاطر تو
هر اذان یعنی خدایا دیگه خوابیدن بسه و به خاطر تو بیدار شوم
هر اذان یعنی خدایا الان وقت توئه و همه کار هایم را رها کنم و برای تو باشم
هر اذان یعنی رهایی از همه قید و بندهایی که دارم
و اینجاست که هر الله اکبرم معنا می گیرد
که خدایا تو والاتری . . .


 • نماز
 • هر اذان یعنی خدایا دیگه نوبت تو شده و من باید گفتگوم با آدما رو بذارم کنار
  هر اذان یعنی خدایا الان باید از دنیا خودمو جدا کنم و بیام سوی تو
  هر اذان یعنی الان باید مغازمو ببندم  به خاطر تو
  هر اذان یعنی خدایا دیگه خوابیدن بسه و به خاطر تو بیدار شوم
  هر اذان یعنی خدایا الان وقت توئه و همه کار هایم را رها کنم و برای تو باشم
  هر اذان یعنی رهایی از همه قید و بندهایی که دارم
  و اینجاست که هر الله اکبرم معنا می گیرد
  که خدایا تو والاتری . . .


  خودم نوشتمش   شنبه 1393/10/27 | 06:00    [