تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

درد من و دوای من شنبه 1393/12/9
چه شود به چهره ی زرد من،نظری برای خدا کنی؟
که اگر کنی، همه درد من به یکی نظاره دوا کنی

تو شهی و کشور جان تو را،تو مهی و جان جهان تو را
زِ رهِ کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی؟

ز تو گر تفقّد و گر ستم،آن عنایت و این کرم
همه از تو خوش بود ای صنم،چه جفا کنی چه وفا کنی

تو کمان کشیده و در کمین،که زنی به تیرم و من غمین
همه ی غمم بوَد از همین، که خدا نکرده خطا کنی

هاتف اصفهانی


 • درد من و دوای من
 • چه شود به چهره ی زرد من،نظری برای خدا کنی؟
  که اگر کنی، همه درد من به یکی نظاره دوا کنی

  تو شهی و کشور جان تو را،تو مهی و جان جهان تو را
  زِ رهِ کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی؟

  ز تو گر تفقّد و گر ستم،آن عنایت و این کرم
  همه از تو خوش بود ای صنم،چه جفا کنی چه وفا کنی

  تو کمان کشیده و در کمین،که زنی به تیرم و من غمین
  همه ی غمم بوَد از همین، که خدا نکرده خطا کنی

  هاتف اصفهانی


  خودم نوشتمش   شنبه 1393/12/9 | 21:44    [