تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

بیاین انار پنجشنبه 1393/12/21
میدونــــــی الان
http://anarmidone.com/images/phones/v2/7.pngدوسـتـات کُـجان؟
انـــار مــی‌دونــه!
بـا انـار دوستـات
رو پـیـــدا کُــن
ببین الان دوستات کُجان
و چـــکار مــی‌کُـــنـن
تو هـم بـه دوستـات بگـو
کُجـایی و چـکـار می‌کُنی
بـاهـاشون چَـت کُـن
و همـیـشه و هــمــه جـا
باهاشـون در تمـاس بـاش
انـار اولین اَپ ارتبـاطیِ
مـوبایـل در ایـران


دانلود

 • بیاین انار
 • میدونــــــی الان
  http://anarmidone.com/images/phones/v2/7.pngدوسـتـات کُـجان؟
  انـــار مــی‌دونــه!
  بـا انـار دوستـات
  رو پـیـــدا کُــن
  ببین الان دوستات کُجان
  و چـــکار مــی‌کُـــنـن
  تو هـم بـه دوستـات بگـو
  کُجـایی و چـکـار می‌کُنی
  بـاهـاشون چَـت کُـن
  و همـیـشه و هــمــه جـا
  باهاشـون در تمـاس بـاش
  انـار اولین اَپ ارتبـاطیِ
  مـوبایـل در ایـران


  دانلود

  خودم نوشتمش   پنجشنبه 1393/12/21 | 13:36    [