تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

این سوی و آن سوی پنجشنبه 1394/02/3
از غزلیات شمس تبریزی و نوعی ارتباط میان خالق و انسان را بیان می کند.این دفعه ترجمه معنی نمی کنم که باید از ادب پارسی به کمال دانسته باشید.

ای دل ، چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیر ها؟
زان سوی او چندان وفا ، زین سوی تو چندین جفا

زان سوی او چندین کَرَم ، زین سو  خلاف و بیش و کم
زان سوی او چندان نِعَم ، زین سوی تو چندین خطا

زین سوی تو چندین حسد، چندین خلاف و ظنِّ بد
 زان سوی او چندان کشش ،چندان چشش چندان عطا

چندین چشش از بهر چه ؟تا جان تلخت خوش شود
چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسی در اولیا

از بد پشیمان می شوی،الله گویان می شوی
آن دم تو را او میکَشد، تا وا رهاند مر ترا

از جرم ترسان می شوی،وز چاره پرسان می شوی
آن لحظه، ترساننده را، با خود نمی بینی چرا؟

این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان
یا بگذرد یا بشکند ، کشتی در این گردابها


 • این سوی و آن سوی
 • از غزلیات شمس تبریزی و نوعی ارتباط میان خالق و انسان را بیان می کند.این دفعه ترجمه معنی نمی کنم که باید از ادب پارسی به کمال دانسته باشید.

  ای دل ، چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیر ها؟
  زان سوی او چندان وفا ، زین سوی تو چندین جفا

  زان سوی او چندین کَرَم ، زین سو  خلاف و بیش و کم
  زان سوی او چندان نِعَم ، زین سوی تو چندین خطا

  زین سوی تو چندین حسد، چندین خلاف و ظنِّ بد
   زان سوی او چندان کشش ،چندان چشش چندان عطا

  چندین چشش از بهر چه ؟تا جان تلخت خوش شود
  چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسی در اولیا

  از بد پشیمان می شوی،الله گویان می شوی
  آن دم تو را او میکَشد، تا وا رهاند مر ترا

  از جرم ترسان می شوی،وز چاره پرسان می شوی
  آن لحظه، ترساننده را، با خود نمی بینی چرا؟

  این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان
  یا بگذرد یا بشکند ، کشتی در این گردابها


  خودم نوشتمش   پنجشنبه 1394/02/3 | 22:11    [