تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

قطعه ای از سعدی سه شنبه 1394/02/8
گِـلی خوشبــــوی در حمام روزی    رسید از دست محبوبی به دستم

بــدو گفتم که مشکی یا عبیری؟    که از بــــــــــــوی دلاویز تو مـستم

بگفتا من گلی ناچیـــــــــــز بودم    ولیکن مدتی با گُـــــــــــل نشستم

کمال هم نشین در من اثــــر کرد    و گرنه من همان خاکم که هــستم

  • قطعه ای از سعدی
  • گِـلی خوشبــــوی در حمام روزی    رسید از دست محبوبی به دستم

    بــدو گفتم که مشکی یا عبیری؟    که از بــــــــــــوی دلاویز تو مـستم

    بگفتا من گلی ناچیـــــــــــز بودم    ولیکن مدتی با گُـــــــــــل نشستم

    کمال هم نشین در من اثــــر کرد    و گرنه من همان خاکم که هــستم

    خودم نوشتمش   سه شنبه 1394/02/8 | 08:31    [