تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

از رنجی که می بریم جمعه 1394/04/19
خیلی قدیما یه ضبط صوت داشتیم دو تا باتری داشت بهش می گفتن قوه . شرکت پارس هم از همونا درست می کرد روش نوشته بود قوه پارس ولی بی کیفیت بود ، می ترکید.چراغ قوه هم بود اون موقع چراغ نقش موبایل الان داشت . وقتی می گرفتی دستت کلی کیف می کردی. یه چراغهای تمام فلزی بود خیلی تعریفشو می کردن یه دکمه قرمز داشت وقتی فشار میدادی روشن میشد وقتی هم دستتو برمیداشتی خاموش میشد واسه کارهای لحظه ای خوب بود یه دکمه دیگه هم داشت که بالا پایین می رفت .یکی بود هفت قلم یعنی هفت تا قوه میخورد.یه رادیو هم بود هشت قوه ای اون دیگه لابد زیاد عمر میکرد باتریش من که ندیدم ولی هر کی زیاد حرف میزد بهش میگفتن مثل رادیو هشت قوه ایه .
مال ما دوتایی بود بعدها به چهار تکه تخته به هم چسبونده بودیم فکر کنم اونجا سه تا جا داشت بعد با سیم وصل کرده بودیم بهش.یه لامپ قرمز داشت شبا که روشن می کردیم اون نورش خیلی قشنگ بود. بیشتر کانالاش رو موج ام دبلیو بود به اون میگفتن موج شب. چون تو شب کانالاش زیاد میشد.اف ام که هیچی توش نبود فقط چند تا انگشت شمار.
یه چیز جالبی هم بود که یادم رفت .  • از رنجی که می بریم
  • خیلی قدیما یه ضبط صوت داشتیم دو تا باتری داشت بهش می گفتن قوه . شرکت پارس هم از همونا درست می کرد روش نوشته بود قوه پارس ولی بی کیفیت بود ، می ترکید.چراغ قوه هم بود اون موقع چراغ نقش موبایل الان داشت . وقتی می گرفتی دستت کلی کیف می کردی. یه چراغهای تمام فلزی بود خیلی تعریفشو می کردن یه دکمه قرمز داشت وقتی فشار میدادی روشن میشد وقتی هم دستتو برمیداشتی خاموش میشد واسه کارهای لحظه ای خوب بود یه دکمه دیگه هم داشت که بالا پایین می رفت .یکی بود هفت قلم یعنی هفت تا قوه میخورد.یه رادیو هم بود هشت قوه ای اون دیگه لابد زیاد عمر میکرد باتریش من که ندیدم ولی هر کی زیاد حرف میزد بهش میگفتن مثل رادیو هشت قوه ایه .
    مال ما دوتایی بود بعدها به چهار تکه تخته به هم چسبونده بودیم فکر کنم اونجا سه تا جا داشت بعد با سیم وصل کرده بودیم بهش.یه لامپ قرمز داشت شبا که روشن می کردیم اون نورش خیلی قشنگ بود. بیشتر کانالاش رو موج ام دبلیو بود به اون میگفتن موج شب. چون تو شب کانالاش زیاد میشد.اف ام که هیچی توش نبود فقط چند تا انگشت شمار.
    یه چیز جالبی هم بود که یادم رفت .    خودم نوشتمش   جمعه 1394/04/19 | 01:34    [