تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

وقتی ... سه شنبه 1394/07/21
صدای تیک تیک ثانیه ها آرامشی دارد
مردی در انتهای سکوت
خواب از چشم خود گرفته است
شاید نگران فرداست
یا رازی در دل نهفته است
پنکه ای روشن می کند
باد خنکی صورتش را نوازش می کند
کمی بو می کشد
بوی عشق به مشامش می رسد.
بله لباس هایش عاشق شده اند
پودر اکتیو


 • وقتی ...
 • صدای تیک تیک ثانیه ها آرامشی دارد
  مردی در انتهای سکوت
  خواب از چشم خود گرفته است
  شاید نگران فرداست
  یا رازی در دل نهفته است
  پنکه ای روشن می کند
  باد خنکی صورتش را نوازش می کند
  کمی بو می کشد
  بوی عشق به مشامش می رسد.
  بله لباس هایش عاشق شده اند
  پودر اکتیو


  خودم نوشتمش   سه شنبه 1394/07/21 | 06:02    [