تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

خرمن آدمیت چهارشنبه 1394/10/16
سوخت خرمن آدمیت
خاکسترش باد خورد

 نرویید دانه ای از تخم آدم
روزگار  آدمیت را از یاد برد

انسان تصمیم بر راه دیگر گرفت
آدم زاده شد و کفتار مرد

 • خرمن آدمیت
 • سوخت خرمن آدمیت
  خاکسترش باد خورد

   نرویید دانه ای از تخم آدم
  روزگار  آدمیت را از یاد برد

  انسان تصمیم بر راه دیگر گرفت
  آدم زاده شد و کفتار مرد

  خودم نوشتمش   چهارشنبه 1394/10/16 | 19:55    [