تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

چه سازم ... پنجشنبه 1394/11/1
امید جاده ایست برای زنده ماندن
پیاپی رد شدن در جاده ی بی انتها
خستگی ، تشنگی ، گرسنگی دشمن اند
انقدر می جنگیم با دشمنان
پیر و فرتوت می شویم
گاهی سن و قیافه به هم نمیخورند
گاهی شکست میخوریم و جان می دهیم
گاهی رهگذری به ما میخورد
او تشنه تر است انگار
عده ای سنگ می اندازند جلو پایمان
من نمی دانم داستان آدمها را
اما یک چیزی را خوب می دانم
انتخاب با خود ماست...
- مینا چطوری؟
- رضا که نمیای
- فری انگار از ما خوشت نمیاد
- دنیا هیچ
- ممد رضا هویچ
- رزا وبت هک شده
- نسیم هیچ
- ارشیدا هیچ
- رویا هم لوبیا

 • چه سازم ...
 • امید جاده ایست برای زنده ماندن
  پیاپی رد شدن در جاده ی بی انتها
  خستگی ، تشنگی ، گرسنگی دشمن اند
  انقدر می جنگیم با دشمنان
  پیر و فرتوت می شویم
  گاهی سن و قیافه به هم نمیخورند
  گاهی شکست میخوریم و جان می دهیم
  گاهی رهگذری به ما میخورد
  او تشنه تر است انگار
  عده ای سنگ می اندازند جلو پایمان
  من نمی دانم داستان آدمها را
  اما یک چیزی را خوب می دانم
  انتخاب با خود ماست...
  - مینا چطوری؟
  - رضا که نمیای
  - فری انگار از ما خوشت نمیاد
  - دنیا هیچ
  - ممد رضا هویچ
  - رزا وبت هک شده
  - نسیم هیچ
  - ارشیدا هیچ
  - رویا هم لوبیا

  خودم نوشتمش   پنجشنبه 1394/11/1 | 21:29    [