تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

برخیز یکشنبه 1394/12/9

این باغ که می بینی خزانه
این داغ که می بینی ازآنه

چشم به گذر دوخته ،حال خرابه
تیر درست و مشکل از کمانه

بکن ، بکار ، به امید او
نگاه امیدواران به آسمانه

افتان به کی چون گرسنگان
بر خیز ، افطار کن ، اذانه


 • برخیز

 • این باغ که می بینی خزانه
  این داغ که می بینی ازآنه

  چشم به گذر دوخته ،حال خرابه
  تیر درست و مشکل از کمانه

  بکن ، بکار ، به امید او
  نگاه امیدواران به آسمانه

  افتان به کی چون گرسنگان
  بر خیز ، افطار کن ، اذانه


  خودم نوشتمش   یکشنبه 1394/12/9 | 19:50    [