تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

5-گردو پنجشنبه 1395/04/3

اگه آب داریم سراب هم داریم.شاعر می فرماید : سرخ نشد روی کسی بی مدد لعل لبت*بی تو اگر سرخ بود ، از اثر غازه شود.

  • 5-گردو

  • اگه آب داریم سراب هم داریم.شاعر می فرماید : سرخ نشد روی کسی بی مدد لعل لبت*بی تو اگر سرخ بود ، از اثر غازه شود.

    خودم نوشتمش   پنجشنبه 1395/04/3 | 23:40    [