تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

پس از یاران ... چهارشنبه 1395/05/27
سلام
دیر زمانیست نیست حرفی
پس از یاران ...
که خوبان احوالند
و ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
المنتُ للـَه  که چون ما بی دل  و دین بود
آن را که لقب ، عاقل و فرزانه نهادیم
و این کشتی سرگشته همچنان می رود ...
و رد پای انسان کم رنگ می شود
میان شنهای این کویر
هر ثانیه ای که می گذرد ...


 • پس از یاران ...
 • سلام
  دیر زمانیست نیست حرفی
  پس از یاران ...
  که خوبان احوالند
  و ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
  المنتُ للـَه  که چون ما بی دل  و دین بود
  آن را که لقب ، عاقل و فرزانه نهادیم
  و این کشتی سرگشته همچنان می رود ...
  و رد پای انسان کم رنگ می شود
  میان شنهای این کویر
  هر ثانیه ای که می گذرد ...


  خودم نوشتمش   چهارشنبه 1395/05/27 | 20:46    [