تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

درخت قسمت سوم شنبه 1395/09/20

فردا صبح یک چیز عجیب آمد کنار درخت و به درخت تکیه کرد. درخت گرمی ای احساس کرد و غرق در لذت شد. از خدا پرسید پس این کیست؟ خدا گفت : این همان انسان است که دیشب آتشی افروخته بود.
  • درخت قسمت سوم

  • فردا صبح یک چیز عجیب آمد کنار درخت و به درخت تکیه کرد. درخت گرمی ای احساس کرد و غرق در لذت شد. از خدا پرسید پس این کیست؟ خدا گفت : این همان انسان است که دیشب آتشی افروخته بود.

    خودم نوشتمش   شنبه 1395/09/20 | 11:27    [